internetowyogrod.xaa.pl - Regulamin korzystania z wortalu

Celem wortalu internetowyogrod.xaa.pl jest dostarczanie rzetelnych informacji na tematy związane z ogrodnictwem.


Definicje:

 1. Wortal - strona internetowa www.internetowyogrod.xaa.pl - jako subdomena xaa.pl, wraz z wszystkimi zawartymi w niej podstronami.
 2. Twórca - osoba, która była lub jest inicjatorem pomysłu wortalu. Twórca może być właścicielem, administratorem, moderatorem lub użytkownikiem wortalu.
 3. Właściciel - osoba posiadająca prawo do rozporządzania daną wartością wortalu bez wiedzy innych osób.
 4. Administrator - osoba mająca uprawnienia do zmiany treści stron wortalu, a także do modyfikacji związanych z ustawieniami strony.
 5. Moderator - osoba mająca uprawnienia tylko do zmiany treści strony.
 6. Użytkownik - osoba przeglądająca treść wortalu w dowolny sposób.
 7. Kopiowanie - czynność polegająca na powielaniu informacji w sposób niezmieniony.
 8. Przetwarzanie informacji - czynność polegająca na powielaniu informacji w sposób zmieniony.
 9. Regulamin - niniejszy regulamin.
 10. Zdjęcie - plik o rozszerzeniu graficznym: .jpg, .gif, .png itd.

Postanowienia ogólne:

 1. Korzystanie z wortalu jest równoznaczne z akceptacją poniższych punktów (warunków).
 2. Właściciele, Twórcy i Administratorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu wortalu
 3. Twórcy i moderatorzy oraz właściciel wortalu internetowyogrod.xaa.pl nie odpowiadają za straty i szkody poniesione w wyniku stosowania informacji zawartych na całej stronie internetowyogrod.xaa.pl - Przykładowo: Podczas przetwarzania treści na wortalu mogą pojawić się błędy słowne lub liczbowe, które mogą w doprowadzić do uszczerbku na zdrowiu (patrz-> rośliny lecznicze) i strat finansowych w wyniku złej uprawy roślin. Aby ustrzec się przed tymi niekorzystnymi zdarzeniami, należy podchodzić z dystansem do treści zawartej w wortalu, a działania omawiać ze specjalistami z poszczególnych dziedzin.
 4. Korzystanie (przeglądanie treści) z wortalu jest dobrowolne i nieodpłatne z wyłączeniem stron, na których treść jest udostępniana za opłatą.
 5. Treść wortalu bardzo często pochodzi ze źródeł i należy do ich twórców. Skopiowana treść z wortalu musi mieć podane źródło.
 6. Kopiowanie zdjęć z wortalu i używanie ich do własnych celów bez zgody ich właścicieli, a tym bardziej bez podania źródła jest zabronione. Wykupienie dożywotniej licencji na jedno zdjęcie kosztuje dwa złote. Zebrane pieniądze posłużą do opłacenia nazwy domeny, a także do rozwoju wortalu. Aby wykupić zdjęcie należy kontaktować się poprzez mail: internetogrodyMAŁPAgmail.com, więcej informacji uzyskasz w zakładce "kontakt" w menu. Zazwyczaj zdjęcia dostępne są w większej rozdzielczości oraz jakości, z różnych pozycji i bez obróbki graficznej.

  6.a. Z wyłączeniem stron na których autor podał, że materiały są upublicznione i można dowolnie z nich korzystać (kopiować, zmieniać, używać komercyjnie).

  6.b. Studenci oraz pracownicy (obecni) Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie mogą korzystać ze wszystkich materiałów dostępnych na wortalu (kopiować, przetwarzać, udostępniać itd.) bez wiedzy autora lub właściciela wortalu, w obrębie ograniczonego zbioru osób trzecich. Właściciel wortalu prosi, aby zamieszczone materiały w serwisie wykorzystywać rozsądnie, tzn. z poszanowaniem pracy twórców i podaniem skąd dana informacja lub materiał pochodzi.

 7. Nazwy leków, mieszanek, suplementów, preparatów, środków ochrony roślin itd., itp. są zastrzeżone przez ich producentów. Na wortalu internetowyogrod.xaa.pl pełnią tylko funkcję informacyjną.
 8. Autorzy materiałów oraz właściciel wortalu nie ponoszą odpowiedzialności finansowej za uszkodzenia sprzętu spowodowane przeglądaniem strony lub działaniem sił wyższych.
 9. W komentarzach na wortalu internetowyogrod.xaa.pl nie można nikomu grozić, używać słów uważanych powszechnie za obraźliwe i niestosowane , wygłaszać skrajne poglądy na temat pochodzenia, religii i przynależności politycznej. W komentarzach nie jest dozwolona reklama bezpośrednia. Można zamieszczać linki do stron z produktami, usługami, itd., które pasują tematyką do strony, na której znajduje się komentarz, aczkolwiek należy uczynić to w sposób subtelny, tak aby czytelnik nie uznał wpisu za spam i natrętną reklamę - przykład dobrego wpisu z ukrytą reklamą (Ja miałem przędziorki na siewkach cytryny i zastosowałem preparat panonychustrux i bardzo go polecam, można go nabyć nas stronie panonychustrux.pl)