Kwiaciarstwo i Rośliny Ozdobne

W ogrodnictwie wyróżnia się znaczną grupę roślin o walorach dekoracyjnych, do której zalicza się drzewa, krzewy, byliny, rośliny uprawiane w różny sposób (w gruncie, w szklarni, w pojemnikach itd.). W tym dziale ogrodnictwa omówiona będzie produkcja roślin ozdobnych, uprawianych w gruncie, pojemnikach, na kwiat i zieleń ciętą, a także ich dalsza uprawa i pielęgnacja.

Rośliny ozdobne
Pojęcia związane z kwiaciarstwem
Rośliny ozdobne w sztuce:

Poezja

Wybrane artykuły o roślinach ozdobnych:

Rośliny, które oczyszczają powietrze

Łąka kwietna

Pelargonie:

Warunki ukorzeniania pelargonii

Zdjęcia ze szklarni zakładu ogrodniczego Niemczewscy, Zielonki

Róże:

Odmiany róż

Trawnik / Trawy ozdobne:

Typy mieszanek traw

Spisy:

Drzewa i krzewy ozdobne zostały ujęte w dziale szkółkarstwo ozdobne

Menu :