III. Nawożenie roślin ozdobnych

1. Nawozy stosowane w kwiaciarstwie

a. Nawozy organiczne - Stosowane w dawnych czasach. Dzisiaj zostały wyparte przez nawozy mineralne.


2. Zasady nawożenia roślin ozdobnych

Wyróżniamy dwa etapy nawożenia :

Nawożenie podstawowe - jest to nawożenie gleby przygotowanej wcześniej pod uprawę roślin lub dodanie nawozów do ziemi przygotowanej dla roślin doniczkowych.

Nawożenie pogłówne - jest to nawożenie podczas wegetacji/rozwoju roślin.

a. Nawożenie roślin w gruncie

Nawożenie podstawowe Przed siewem lub sadzeniem roślin nawozimy glebę obornikiem w ilości 50-70 t/ha (500-700 q/ha). Na gleby cięższe zalecany jest nawóz koński, na lekkie obornik bydlęcy. Na glebach lekkich najczęściej wysiewa się łubin żółty (150-200 kg/ha) lub łubin z domieszką peluszki (20 kg/ha) i owsa (20 kg/ha), na ciężkich mieszankę złożoną z wyki (50-60 kg/ha), peluszki (40-60 kg/ha), bobiku lub łubinu pastewnego (70-100 kg/ha) i owsa (20-30 kg/ha). Mieszanki wysiewa się na wiosnę, na początku lata lub na jesieni (wyka ozima) - zależnie od pory w jakiej ziemia ma być obsadzona. Jako nawóz organiczny pod byliny, złocienie i inne rośliny stosuje się ziemię kompostową, lub komposty torfowe.

Stosując nawozy mineralne przeciętnie dostarcza się 100 kg azotu (N), 80 kg kwasu fosforowego (P2O5) i 120kg tlenku potasu (K2O). Nawozy azotowe stosujemy raczej pogłównie, a na 3-4 dni przed siewem dajemy mineralne nawozy fosforowe i potasowe. Fosfor dostarczany jest głównie w postaci superfosfatu, a potas - soli potasowej lub siarczanu potasu. Przy nawożeniu azotem musimy pamiętać, że na gleby alkaliczne (zasadowe) pod rośliny mało wrażliwe na kwaśny odczyn, dajemy siarczan amonu, na gleby kwaśne - saletrzak. Oba nawozy wymagają natychmiastowego przykrycia.

Nawożenie podstawowe - Stosujemy gdy rośliny zasiane lub rozsada dobrze się ukorzeniły i rozpoczynają silny przyrost. Z nawozów organicznych stosowane są ziemie kompostowe i komposty torfowe, którymi ściółkuje się międzyrzędzia. Z nawozów mineralnych najczęściej używa się azotowych: saletry sodowej, wapniowej i amonowej lub saletrzak (pamiętać o przykryciu warstwą ziemi!) zazwyczaj w dwóch (po 2 kg na ar), a nawet trzech dawkach (po 1 kg na ar), co 10-15 dni. Na gleby lekkie stosuje się dawki niższe. W drobnych uprawach nawozy rozsypujemy równomiernie wokół roślin, pamiętając aby nawóz nie pojawił się tuż przy łodydze, bo może łatwo wypalić roślinę.

b. Nawożenie roślin uprawianych w szklarni

Nawożenie podstawowe dawniej stosowane były wolno działające nawozy organiczne takie jak mączka kostna i rogowa w ilości 4 kg rogowej, 3 kg kostnej i 1 kg 40% KCL (soli potasowej) na 1m^3 ziemi. Nawozy mineralne dodaje się w następujących ilościach: 1,7 kg saletry amonowej lub 3 kg saletrzaku, 1,2 kg superfosfatu, 2-3 kg 40% KCl (soli potasowej) lub 4-5 kg kalimagnezji na 1 m3 ziemi.

Nawożenie pogłówne

Rośliny doniczkowe bardzo szybko zużywają składniki pokarmowe z małej ilości ziemi tak więc nawożenie będzie tutaj częstsze ale też wydajniejsze w stosunku do uprawy w gruncie. Nawożenie w szklarni odbywa się zazwyczaj przy pomocy roztworów wodnych . Z organicznych nawozów stosowana była dawniej gnojowica rozcieńczona z woda w stosunku 1:10, którymi podlewano rośliny co 10-15 dni. Z mineralnych nawozów stosuje się wodne roztwory NPK lub inne specjalne mieszanki. Przy nawożeniu musimy pamiętać, żeby nie dokarmiać roślin świeżo przesadzonych, uszkodzonych oraz gdy ziemia jest sucha.


Artykuły pokrewne:

Ogólne zasady uprawy roślin ozdobnychŹródło:
  1. 1971. Kwiaciarstwo. PWRiL, Warszawa.
Menu :