Cis pośredni 'Farmen' Taxus x media 'Farmen'

Nazwa: Cis pośredni 'Farmen' - Taxus x media 'Farmen'

Inne nazwy:

Rodzina: Cisowate - Taxaceae


Cis pośredni 'Farmen' Taxus x media 'Farmen'

Cis pośredni 'Farmen'


Zastosowanie

Dendrologia; tereny zieleni

Szkółkarstwo ozdobne.


Zdjęcia:

Cis pośredni 'Farmen'

Cis pośredni 'Farmen'


Odmiany, gatunki pokrewne i rośliny podobne:

Cis pośredni Taxus x media
Cis pośredni 'Tymon' Taxus x media 'Tymon'

Źródło: