Nazwa rodzaju: Cis - Taxacus L. [1]


Systematyka:

Rodzina: Cisowate - Taxaceae [1]

Gatunki w Rodzaju Cis:

Cis japoński Taxus cuspidata S. et. Z. [1]
Cis pospolity Taxus baccata L. [1]
Cis pośredni Taxus x media Rehd. [1]
Źródło:
  1. 1991. Drzewa i krzewy dla terenów zieleni. PWRiL, Warszawa: 31.
Menu :