Nazwa rodziny: Cisowate - Taxaceae [1,2]


Systematyka:

Rodzina Cisowatych należy do rzędu Szpilkowców [?] Coniferales [?]


Rodzaje w rodzinie:

Dawniej tylko rodzaj cis był zaliczany do rodziny cisowatych [1], obecnie do tej rodziny zalicza się następujące rodzaje:

Amentotaxus Pilg. [2]
Austrotaxus Compton [2]
Głowocis Cephalotaxus Siebold & Zucc. ex Endl. [2]
Pseudotaxus W.C. Cheng [2]
Cis Taxus L. [1,2]
Czwórczak Torreya Arn. [2]

Źródło:
  1. 1991. Drzewa i krzewy dla terenów zieleni. PWRiL, Warszawa:31.
  2. Taxaceae. ITIS. Protokół dostępu: http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=194881 (dostęp 9.11.2015)
Menu :