Sasanka zwyczajna Pulsatilla vulgaris Mill.

Nazwa gatunkowa: Sasanka zwyczajna - Pulsatilla vulgaris Mill. [1,2]

Inne nazwy: Anemone pulsatilla L. [2]

Rodzina: Jaskrowate - Ranunculaceae [2]


Morfologia

Wysokość: 5-30 cm [1].

Kwiaty: duże, dzwonkowate, barwy purpurowo-fioletowej, bez wyraźnego podziału na płatki korony i działki kielicha. Kwiat charakteryzuje się dużą ilością lśniących pręcików. Kwiaty na początku okresu kwitnienia są skierowane do góry, później - opadają [1].

Owoce: owłosiona niełupka [1].

Łodyga: łodyga kwiatostanowa wzniesiona, [1].

Liście: odziomkowe podwójnie pierzasto-dzielne. Liście łodygowe bez ogonków, wydzielone na równe łatki. Liście przykwiatowe zebrane w okółkach [1]

Nasiona:

Kłącze:

Korzenie:

Inne cechy: cała roślina owłosiona [1]


Biologia

Długość życia rośliny: roślina wieloletnia [1].

Pokrój:.

Kwitnienie: .

Rozmnażanie:.


Ekologia

Pochodzenie:

Zasięg terytorialny:

Siedliska: wapienne murawy, widne bory, suche wzgórza [1]

Sasanka zwyczajna należy do roślin wymierających na terenie Polski i objętych ochroną gatunkową . Sasanka zwyczajna w Polsce, w stanie naturalnym jest rzadko spotykana i zaliczana jest do gatunków wymierających (EX) [1]


Uprawa

Stanowisko:

Podłoże: .

Nawadnianie:

Nawożenie:


Zastosowanie


Odmiany, gatunki pokrewne i rośliny podobne:

Pulsatilla patens (L.) Mill. subsp. multifida (Pritz.) Zamels

Źródło:
  1. Stożek K. 2008. Rośliny i Zwierzęta. Włochy. Grafica Veneta S.p.A. (Dodatek do Gazety Wyborczej)
  2. Pulsatilla vulgaris. ITIS. Protokół dostępu: http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=508855 (dostęp 31.10.2015)
  3. Pulsatilla patens subsp. multifida. USDA. http://plants.usda.gov/core/profile?symbol=PUPAM (31.10.2015)
Menu :