Nazwa gatunkowa: Przęśl dwukłosowa - Ephedra distachya L. [2,3,9]

Inne nazwy: Ephedra vulgaris Rich. [1]

Rodzina: Przęślowate - Ephedraceae [9]


Morfologia

Wysokość: do 80 cm [9].

Łodyga: gałęzie w przekroju ogrągłe, pokładają się. Pędy z bruzdami, wznoszące się. Międzywęźla widoczne co 5 cm [9].


Ekologia

Zasięg terytorialny: Azja zachodnia [1], Kaukaz, Syberia Zachodnia, Azja Środkowa [9] i Europa południowa [1,9].

Przęśl dwukłosowa uprawiana była w Europie od XVI w. jako roślina lecznicza. Obecnie przęśl jest rzadko uprawiana [9]


Biologia:

Długość życia rośliny: roślina wieloletnia, możliwa uprawa w polskich warunkach [9]

Pokrój: niewielki krzew [1,9]

Kwitnienie: czerwiec-lipiec [9].

Rozmnażanie: generatywnie poprzez siew nasion, wegetatywnie poprzez sadzonki zielne [9].


Uprawa

Stanowisko: ciepłe, słoneczne [9]

Podłoże: piaszczyste, gliniasto-piaszczyste [9].

Nawadnianie: dość odporna na przesuszanie [9]

Nawożenie:

Mrozoodporność: dobra, wytrzymuje mrozy [9]

Przy wyborze stanowisk dla przęśli należy unikać miejsc cienistych z glebą podmokłą i zimną [9].

Przęśl charakteryzuje się silnym wzrostem, jednak gdy zapewnimy jej odpowiednie stanowisko to rośnie jeszcze lepiej [9].


Zastosowanie

Zielarstwo roślina lecznicza [9]

Roślina ozdobna: Przęśl polecana jest do ogródków przydomowych i skalnych [9]

Farmokologia, produkcja leków [1]


Surowiec zielarski:

Ziele Przęśli - Herba Ephedrae [1]

Skład chemiczny surowca zielarskiego:

alkaloid efedryna [1]

Działanie surowca zielarskiego:

Efedryna zawarta w zielu ma działanie podobne do adrenaliny, lecz jest mniej toksyczna. Działa na układ sympatyczny, wpływa na układ oddechowy i naczyniowo-ruchowy, rozszerza źrenice, hamuje skurcze żołądka, jelit i oskrzeli [1].


Leki / Mieszanki: [1]


Odmiany, gatunki pokrewne i rośliny podobne:

Przęśl Ephedra L. - Rodzaj [6,9]
Przęśl chińska Ephedra sinica Stapf. - roślina lecznicza, powoduje spadek ciśnienia krwi oraz zmniejszenie zapotrzebowania mięśnia sercowego na tlen [5]
Przęśl pośrednia Ephedra intermedia Schr. et Mey. - roślina lecznicza, powoduje spadek ciśnienia krwi oraz zmniejszenie zapotrzebowania mięśnia sercowego na tlen [5], pochodzi z gorących pustyń i stepów Azji Środkowej, możliwa uprawa w polskich warunkach [9]
Przęśl skrzypowata Ephedra equisetina Bunge - roślina lecznicza, powoduje spadek ciśnienia krwi, w Azji używana w chorobach górnych dróg oddechowych, zawiera alkaloidy: L-efedrynę, norefedrynę, [5]
Przęśl Gerardiana [tłum. z ang.] Ephedra gerardiana Wall. ex Stapf - używana do syropu na kaszel, w ilości 70 mg na 200 ml syropu, produkawanego przez Maharishi Ayurveda [4,8]
Przęśl ? Ephedra torreyana S. Watson - [7]

Źródło:
  1. Poczwara M. 1978. Farmakognozja. Akademia Medyczna im. M. Kopernika, Kraków: 290.
  2. Wikipedia. Protokół dostępu: http://pl.wikipedia.org/wiki/Prz%C4%99%C5%9Blowate (dostęp 1.10.2014)
  3. Wikipedia. Protokół dostępu: http://en.wikipedia.org/wiki/Ephedra_distachya (dostęp 1.10.2014)
  4. Etykieta syropu na kaszel. New Kasni Cough Syrop. Maharishi Ayurveda Corp. Ltd. Green Fields Colony. Faridabad.
  5. Lewkowicz-Mosiej T. 2003. Leksykon roślin leczniczych. Świat Książki, Warszawa.
  6. USDA. Protokół dostępu: http://plants.usda.gov/core/profile?symbol=EPHED (dostęp 6.10.2014)
  7. EPHED - Flora of North America. Protokół dostępu: http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=1&taxon_id=233500609 (dostęp 6.10.2014)
  8. USDA. Protokół dostępu: http://plants.usda.gov/core/profile?symbol=EPGE2 (dostęp 6.10.2014)
  9. Bugała W. 1991. Drzewa i krzewy dla terenów zieleni. PWRiL, Warszawa.