Olsza czarna Alnus glutinos Gaertn.

Nazwa gatunkowa: Olsza czarna - Alnus glutinosa Gaertn.

Inne nazwy:

Rodzina: Brzozowate - Betulaceae


Ciekawostki:


Źródło:
  1. Serwis Youtube, film pt. "Człowiek, który z kiełbasy stworzył legendę". Protokół dostępu: https://www.youtube.com/watch?v=0B5WvT_sWBY (dostęp30.08.2015)
Menu :