Ziemia darniowa

Ziemia darniowa

Ziemię darniową otrzymuje się w wyniku zerwania darni (wierzchniej warstwy gleby) z łąk lub pastwisk o glebie ilastej i poddaniu jej zabiegowi kompostowania z dodatkiem obornika. Warstwy zerwanej darni powinny mieć od 6 do 8 cm miąższości. Składowanie warstw przeprowadza się na pryzmach, trawą do trawy. Ziemia ta charakteryzuje się dużym udziałem gruzełków, które poprawiają strukturę podłoża. Pomimo dużej ilości nawozu zielonego posiada bardzo mało próchnicy oraz składników pokarmowych. Stosowana jest jako dodatek do mieszanek w celu poprawienia zdolności sorpcyjnych oraz poprawienia struktury podłoża. Uprawia się na niej goździki i rośliny doniczkowe.


Artykuły pokrewne

Źródło:

  1. Kiljańska I. (Red.) 1971. Kwiaciarstwo. PWRiL, Warszawa.