Niewielkie elementy architektoniczne używane w kompozycjach ogrodowych w celu podniesienia ich estetyki.

Elementy małej architektury:

Menu :