Siew nasion

Definicja siewu

Jest to zabieg wprowadzania nasion do podłoża oraz zapewnienie im dogodnych warunków do skiełkowania. Kiełkowanie wysianych nasion zależy od warunków środowiska, jakości nasion i sposobu wykonania siewu [1].

Termin siewu

W warunkach naturalnych nasiona rozsiewają się samoistnie w krótkim okresie po dojrzeniu. W szkółkarstwie z różnych względów siew wykonywany jest w różnych terminach.

Podczas siewu jesiennego rośliny lepiej wschodzą, siewki są silniejsze oraz nie ma potrzeby przechowywania nasion. W tym okresie w szkółkach zwykle nie ma wolnej powierzchni do obsiewu oraz istnieje ryzyko przemarznięcia siewek (bezśnieżna zima, wiosenne przymrozki) lub ich zagniwania, dlatego termin jesienny siewu jest rzadziej stosowany. Na jesień zazwyczaj wysiewa się niektóre gatunki jodeł.

Na wiosnę wysiewa się głównie nasiona roślin iglastych: sosny, świerka, modrzewia, a także olsze. Późną wiosną można wysiewać osikę, wierzby i olsze. Ogólnie przyjmuje się, że większość gatunków wysiewa się w kwietniu lub maju [1].

Głębokość siewu

Głębokość siewu nasion zależy od wielkości, właściwości nasion, rodzaju przykrycia i pory siewu. Najczęściej nasiona wysiewa się na głębokość 0-8 cm, a konkretne wartości można znaleźć w tabelach z normami wysiewu. Ogólnie przyjmuje się zasadę wysiewania nasion na głębokość równą dwu- lub trzykrotnej średnicy wysiewanych nasion. Do przykrywania nasion najczęściej stosuje się piasek, rzadziej torf, kompost, trociny i inne. Przykrycie nasion piaskiem zabezpiecza przed zachwaszczeniem podłoża i izoluje przed nadmiernym wyparowaniem wilgoci z gleby. Jasna barwa piasku chroni siewki przed przegrzaniem i zgorzelą słoneczną oraz zapobiega wymywaniu nasion, więc poprawia również wschody [1].


Artykuły podobne:

Rodzaje siewu nasion (Warzywnictwo)


Powrót do ogólna uprawa roślin


Źródło:
  1. 1999. Szkółkarstwo leśne, ozdobne i zadrzewieniowe. Świat, Warszawa.

Logo internetowy ogród

Pozostaw komentarz

Należy wypełnić prosty test (poniżej). Najedź myszką na kwadrat obok napisu 'Nie jestem robotem' i naciśnij lewy przycisk myszy komputerowej. Po przejściu testu można wysłać komentarz. Przepraszamy za utrudnienia. Po dodaniu komentarza i wróceniu do strony należy ją odświeżyć, klikając klawisz na klawiaturze F5 (aby uniknąć podwojenia wpisu).

*Komentując wpis, akceptujesz jednocześnie paragraf nr 9 regulaminu wortalu (patrz stopka). Komentując wpis wyrażasz zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych związanych z tożsamością w internecie.

Skomentuj jako pierwszy

Menu :