Sterylizacja - Mikrobiologia

Sterylizacja lub wyjaławianie - czyli unicestwienie wszelkich form (wegetatywnych i przetrwalnikowych) życia drobnoustrojów, takich jak bakterie, grzyby i inne.

Praca w laboratorium w dużej mierze zależy od czystości naczyń i odczynników. Nie inaczej jest w pracy nad mikroorganizmami. Zakażenie drobnoustrojami jakiejś próbki może mieć katastrofalne skutki, gdyż później taką próbkę przeznacza się do większych zbiorników w celu namnożenia. Zakażenie dużych zbiorników kosztuje czas, pieniądze i powstaje ogromny problem z dokładnym doczyszczeniem tych zbiorników, dlatego całe środowisko laboratorium (naczynia, narzędzia, aparatura, powietrze, pożywki) musi być idealnie wolne od niepożądanych mikroorganizmów

Wszelkie prace w mikrobiologiczne i prace związane z fitopatologią wykonuje się przy palnikach. W pobliżu palników (20 cm) znajduje się strefa jałowa, która umożliwia podstawowy zakres prac nad mikroorganizmami.


Metody sterylizacji

1. Metody termiczne

2. Metody mechaniczne

3. Metody radiacyjne


Podobne tematy:

Dezynfekcja, odkażanie - Zabijanie drobnoustrojów i ich form przetrwalnikowych przy pomocy środków chemicznych
Pasteryzacja - usuwanie drobnoustrojów z ośrodków płynnych poprzez ich nagrzanie i później szybkie schłodzenie
Menu :