Choroby gruszy - Internetowy Ogród

Choroby gruszy:

Choroby grzybowe gruszy

Nazwa choroby Sprawca Występuje na
Brudna plamistość gruszek Gloedes pomigena gruszy
Brunatna plamistość liści gruszy Diplocarpon maculatum gruszy
Brunatna zgnilizna drzew ziarnkowych Sclerotinia fructigena ( aderh. Et ruhl ) Honey. gruszy
Czarna zgnilizna lub plamistość liści Botryosphaeria obtusa - wiele syn. gruszy
Gorzka zgnilizna Glomerella cingulata gruszy
Parch gruszy

Venturia pirina Aderh. gruszy
Rdza gruszyGymnosporangium sabinae gruszy
Septorioza gruszy Septoria piricola gruszy
Zgnilizna przykielichowa, Czarna plamistość owoców Altenaria alternata Konferencja, Lukasówka, Nijisseiki, ?Bartlett?

Choroby bakteryjne gruszy

Nazwa choroby Sprawca
Zamieranie gruszy Fitoplazma
Guzowatość korzeni Agrobacterium tumefaciens
Rak bakteryjny drzew owocowych Pseudomonas syringae pv. syringae i P. s. pv. morsprunorum
Zaraza ogniowa Erwinia amylovora

Choroby wirusowe gruszy

Nazwa choroby Sprawca
?Czarna plamistość gruszy?
?Karłowatość pigwy?
Kamienistość miąższu gruszy, Pear stony pitNiezidentyfikowany
Mozaika pierścieniowa gruszy Apple chlorotic leaf spot virus, ACLSV
Pęcherzykowate zrakowacenie gruszy Pear blister canker viroid, PBCVd
Zamieranie gruszy (fitoplazma) Candidatus Phytoplasma pyri
Żółtaczka nerwów gruszy Apple stem pitting virus, ASPV

Źródło:
  1. Wikipedia, hasło: parch gruszy, list of pear diseases, altenaria alternata
  2. Protokół dostępu: http://www.sadinfo.pl/artykuly-2011/22011/165-choroby-grusz-wirusy-i-inne-patogeny-przenoszone-przez-szczepienie.html
  3. Protokół dostępu: http://leksykonsadowniczy.pl/agrofag.php?agro=101
  4. Protokół dostępu: http://www.ho.haslo.pl/article.php?id=919
  5. Protokół dostępu: http://www.ho.haslo.pl/article.php?id=716
  6. Łapanowski G. (Red.) 2014. Metody integrowanej ochrony roślin ozdobnych w ogrodach przydomowych. Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice. Protokół dostępu: https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwieivCgl9rNAhWG1SwKHZqJBhAQFggnMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.minrol.gov.pl%2Fcontent%2Fdownload%2F50635%2F278722%2Fversion%2F1%2Ffile%2FInstrukcja%2520METODYKA%2520INTEGROWANEJwersja%2520ostateczna%252023%2520pazdziernika%25202014.pdf&usg=AFQjCNGtYyxajL29v9XZVhlY1_zv59ljMw&sig2=bp1WidZAnjNcJNc0Jh862w (dostęp 4.7.2016)

Pozostaw komentarz

Należy wypełnić prosty test (poniżej). Najedź myszką na kwadrat obok napisu 'Nie jestem robotem' i naciśnij lewy przycisk myszy komputerowej. Po przejściu testu można wysłać komentarz. Przepraszamy za utrudnienia. Po dodaniu komentarza i wróceniu do strony należy ją odświeżyć, klikając klawisz na klawiaturze F5 (aby uniknąć podwojenia wpisu).

*Komentując wpis, akceptujesz jednocześnie paragraf nr 9 regulaminu wortalu (patrz stopka). Komentując wpis wyrażasz zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych związanych z tożsamością w internecie.

Skomentuj jako pierwszy

Menu :