Botanika

Nauka o roślinach, w której skład wchodzi szereg wyspecjalizowanych działów: np. systematyka (taksonomia), morfologia, anatomia, fizjologia, embriologia, fitogeografia, fitosocjologia, ekologia itd.

Zagadnienia z Botaniki:
Formy ekologiczne roślin
Grupy roślin:
Charakterystyka rodzin roślin:

Różowate - Rosaceae

Genetyka i hodowla:

Przydatne strony:

USDA: United States Department of Agriculture
Royal Botanic Garden Edinburgh: Flora Europaea
RHS Online: Royal Horticultural Society
PAN: Imstytut Botaniki im. Władysława Shafera
e Floras logoeFloras
Menu :