Bez kategorii

Tutaj zamieszczone są pojęcia i wszystkie inne elementy bez kategorii


Spis:

Rejestr ogrodów Krakowa

Ogrody:

Ogród Biblijny w Proszowicach

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Szklarnia i ogród o profilu ziołowym na terenie Wydziału farmaceutycznego UJ CM w Krakowie

Arboretum Kórnickie

Szkółki:

Kapias, Goczółkowice

Szkółka Państwa Szklarczyków, Kraków ul. Marchołta 5

Gospodarstwa ekologiczne:

Gospodarstwo Janówka,Jan i Małgorzata Nawieśniak, Maszków 112, Małopolska.

Ekowioska w Barkowie - WspółzałoĹźycielem projektu jest Artur Milicki

Zakłady Ogrodnicze:

Plantpol Zaborze

Specjalistyczny Zakład Ogrodniczy Niemczewscy

Rekonesans:

Cmentarz Prą…dnik Czerwony w Krakowie (zwany takĹźe Cmentarzem Batowickim)

Inicjatywy ekologiczne:

Ekowioska w Barkowie

Ciekawe strony związane z roślinami:

Zapuść korzenie, rozwiń liście - Blog popularnonaukowy poświą™cony szeroko poją™tej biologii roślin.

Mój miły czas - Blog, strona ElĹźbiety Lenart o zastosowaniu roślin w codziennym Ĺźyciu, handmade i naturalnych kosmetykach.

Chwastowisko Warszawskie - Ciekawy blog z licznymi, bardzo ładnymi zdją™ciami roślin i zwierzą…t pojawiają…cych sią™ w miastach i nie tylko.

Inne:

Filmy zwią…zane z tematyką… ogrodniczą… i roślinami

Brat Słońce - Fundacja o szerokim spektrum działania

Indywidualne tematy

Uprawa marihuany dla począ…tkują…cych

Czy można podawać kozom skórki z bananów?